875.000 kr. i bøde - Ulovligt telefonsalg

LIGA Advokatpartnerselskab


Strandvejen 125
2900 Hellerup
CVR nr. 39374757

7. marts 2019


13 virksomheder politianmeldt for ulovligt telefonsalg: 875.000 kr. i bøder indtil videre


Tre af sagerne er allerede afsluttet ved vedtagelse af bødeforlæg på henholdsvis 400.000 kr., 250.000 kr., og 225.000 kr., hvilket svarer til bøder på ca. 6.000 – 10.000 kr. pr. henvendelse.


Derudover har Forbrugerombudsmanden i en sag overfor en bank indskærpet spamreglerne. Banken havde via et affiliate-netværk sendt mails med markedsføring til flere modtagere uden at banken kunne dokumentere et lovligt samtykke fra modtagerne. Forbrugerombudsmanden gjorde banken opmærksom på, at den ikke kan undgå strafansvar ved at lade samarbejdspartnere, fx et affiliate-netværk, stå for bankens markedsføring.


Forbrugerombudsmanden har oplyst flere af partnerne i affiliate-netværket, at de kan ifalde et medvirkensansvar, hvis de medvirker til, at der sendes markedsføring til modtagere, der ikke har givet samtykke til det. Se nærmere omtale af sagen her


Det er ikke kun i Danmark der er fokus på ulovligt telefonsalg. I Norge har Forbrukertilsynet den 31. januar 2019 overfor Telenor og den 21. februar 2019 overfor Hafslund strøm AS nedlagt et forbud mod, at selskaberne kontakter kunder som har frabedt telefonsalg enten i det centrale registre eller hos selskabet selv. Overtræder selskaberne forbuddet koster det 30.000 norske kr. i bøde pr. ulovlig henvendelse. Forbuddet gælder i 5 år. Telenor har dog indbragt sagen for Markedsrådet. Der forventes en afgørelsen inden sommerferien. Læs mere om Telenor-sagen her og Hafslund-sagen her.