Persondataret

Persondata

Persondata og digital transformation er blevet et væsentligt krav for mange typer af virksomheder. Uanset om virksomheden håndterer HR- eller forbrugerdata, er det nødvendigt, at dette gøres lovligt og effektivt.


Med vedtagelsen af den europæiske persondataforordning (GDPR) stilles der ikke blot krav om virksomhedernes dokumenterbare ansvarlighed i forhold til håndtering af persondata, men der introduceres også bøder på op til 4% af virksomhedens globale omsætning, en omvendt bevisbyrde og muligheden for søgsmål rettet mod virksomheder for brud på persondatalovgivningen.


Hos LIGA guider vi jer inden for alle områder af persondataretten, bl.a. inden for:


 • GDPR compliance og hvordan dette opnås

 • Persondata i markedsføring

 • Håndtering af personers rettigheder – sletning, indsigt osv.

 • Børn og persondata

 • Persondata i HR sammenhæng

 • Cookie løsninger

 • Udarbejdelse af databehandlingsaftaler

 • Udarbejdelse af samtykkemodeller

 • Udarbejdelse af persondatapolitikker

 • Sparring, så I altid finder den bedste forretningsmodel, som dækker jeres behov

 • Undervisning om ny lovgivning og regulering

 • Tvister og retssager, herunder klagesagsbehandling hos Datatilsynet og andre myndigheder