Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Hvem er vi?
Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af LIGA Advokatpartnerselskab (”LIGA”), Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup, CVR nr. 39374757. Når vi bruger dine personlige oplysninger på vores hjemmeside, eller vi leverer vores tjenester til dig, er LIGA din dataansvarlige, og den du kan kontakte.

LIGA og alle advokater fra LIGA er reguleret af retsplejeloven, og vi er underlagt de advokatetiske regler. Du kan se mere om de advokat etiske regler på www.advokatsamfundet.dk

Hvorfor indsamler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger blandt andet for at kunne besvare din henvendelse, markedsføre overfor dig og for at kunne rådgive dig eller den virksomhed, som du er ansat i.

 

Som kunde hos LIGA

Hvis du eller din virksomhed er en af vores kunder behandler vi dine personlige oplysninger til den specifikke opgave, du har bedt os om at løse for at opfylde vores del af kontrakten. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b).

 

Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, sker vores behandling på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 9 (2) (f) med det formål at håndhæve eller forsvare retskrav, hvor vores legitime interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.

 

Part i en sag hos LIGA

Hvis du ikke er kunde hos LIGA men derimod er part i en sag hos LIGA, fx modpart, sagkyndig, ansat hos en myndighed m.v. behandler vi dine oplysninger med henblik på, at kunne håndhæve eller forsvare et retskrav, dvs. vi forfølger en legitim interesse. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f), hvor vores legitime interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.

 

Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, sker vores behandling på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 9 (2) (f) med det formål at håndhæve eller forsvare retskrav.

 

Markedsføring fra LIGA

Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve giver du samtykke til, at vi kan sende vores nyhedsbreve til dig. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a).

 

Hvad indsamler vi og hvorfra?
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, dkpto.dk eller minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer.

 

Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer.


Hvordan deler vi dine personlige oplysninger?
Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Videregivelsen sker i så fald på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b), 6 (1) (c) eller art. 6 (1) (f).

Dine personlige oplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, med mindre dette sker til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49 (1) (b-e).

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår LIGA med drift af virksomheden.


Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem dig eller den virksomhed, som du er ansat i, og os. Derefter opbevarer vi personoplysningerne i op til 10 år, afhængigt af de konkrete oplysninger, for at varetage vores forpligtelser i henhold til de advokatetiske regler og forældelsesloven.

 

Hvis din henvendelse ikke vedrører et kundeforhold, opbevarer vi personoplysningerne, i op til 5 år fra din henvendelse er afsluttet.

 

Personoplysninger, som vi har indhentet efter bogføringsloven, opbevarer vi i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter vi sletter dem.

 

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?
Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed, og vi bruger krypteret datakommunikation, når vi overfører følsomme eller fortrolige personoplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere, at de vil beskytte din data med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke selv kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk.


Hvad er dine rettigheder?
Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved enten at bruge de frameldingsfunktioner, som er fremhævet i den seneste kommunikation modtaget fra os, eller ved at du kontakter os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Sådan kontaktes vi
Hvis du gerne vil kontakte os med spørgsmål om vores persondatapolitik eller hvis du blot vil udelukkes fra at modtage markedsføring fra os, kan du bruge en af ​​følgende muligheder:
- Alm. post - LIGA Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup,

- E-mail – m@ligalaw.dk

I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.

 

Vær opmærksom på, at hvis du ikke er kunde, kan vi muligvis ikke behandle de oplysninger, du sender os som værende omfattet af advokatfortrolighed.


Sidst opdateret d. 26. februar 2019

LIGA Advokatpartnerselskab


Philip Heymanns Alle 3, 1.
2900 Hellerup
CVR nr. 39374757