Nyt i fildelingssagerne8. april 2020 


Selvom det meste i øjeblikket, meget forståeligt, handler om COVID-19, har Østre Landsret netop afvist tre fildelingssager (peer-to-peer-networks). Det har betydning for tusindvis af danskere og fortjener derfor også lidt opmærksomhed. Landsretten fandt, at man ikke havde ret til at anlægge sagerne – man var ikke påtaleberettiget. Det er afgørende i sådanne sager, og var også et argument, vi gjorde gældende i vores sag, som dog blev forligt inden Landsretten, se mere her.


Hvilke spørgsmål står tilbage?

En lang række byretssager afventer forsat afgørelser. Påtalespørgsmålet vil også her være relevant, men det kan ikke udelukkes, at man i næste runde vil sikre sig endnu bedre dokumentation for sin ret, fx indgå en specifik aftale med rettighedshaverne.


Derudover rejser spørgsmålet om tilbagebetaling sig – kan forbrugerne få deres penge tilbage? Selv de forbrugere, som har delt ulovligt, kan risikere nye krav fra de faktiske rettighedshavere. Og hvis ikke de får pengene tilbage, risikerer de, at skulle betale to gange! Se Dan Poulsens artikel her.