Nyheder

NYHEDER

10. maj 2019


700.000 kr. i bøde for vildledende prismarkedsføring

 

Varehuskæden Bilka har overtrådt reglerne for markedsføring. Få indblik i den omtalte sag her og læs, hvad I bør gøre, når I anvender prismarkedsføring som del af jeres markedsføring.

 

I februar 2019 anmeldte Forbrugerombudsmanden Bilka til politiet for at overtræde reglerne for markedsføring. Ifølge Forbrugerombudsmanden har Bilka markedsført legetøj og en cykel på en måde, der kunne få forbrugerne til at tro, at priserne var særlig fordelagtige, uden at de var det. Det er endt med at koste Bilka en bøde på 700.000 kr.


Sagen kort

Op til årsskiftet 2017/2018 markedsførte Bilka i en periode på cirka 2,5 måned et weekend-tilbud med en rabat på 25 % på alt legetøj syv gange, og i januar 2018 markedsførte varehuset et tilbud på 35-50 % rabat på udvalgt legetøj to gange.


Forbrugerombudsmanden vurderede, at legetøjet var på tilbud så ofte, at det på et tidspunkt i perioden ikke længere kunne siges at have en normalpris, der kunne begrunde et besparelsesudsagn. Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at fire (af de syv) tilbud med 25 % rabat, og tilbuddene med 35-50 % rabat var vildledende.


Desuden markedsførte Bilka i forbindelse med ”Black Friday” i 2017 en cykel med en besparelse på 50 % (Nu 4.999,50 kr. Før 9.999 kr.). Sidst cyklen havde været til salg til den oplyste normalpris på 9.999 kr. var dog fire måneder inden ”Black Friday” tilbuddet. Cyklen havde allerede været til salg til den oplyste tilbudspris på 4.999,50 kr. i 1,5 måned forud for markedsføringen af tilbuddet. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, der var tale om vildledende markedsføring.


Sammenligningsgrundlaget skal være i orden

Hvad kan man gøre for at undgå at overtræde reglerne, når man bruger prismarkedsføring i sin markedsføring? Faktum er, at prismarkedsføring ikke bare er et væsentligt salgsparameter, men også en udmærket forbrugerinformation, når man skal købe et produkt. Men det er langt fra ensbetydende med, at man kan bruge besparelsesudsagn som fx ”chokpriser” og ”før-og-nu-priser” i sin markedsføring i flæng.

Brug af besparelsesudsagn forudsætter, at sammenligningen er korrekt, relevant og dokumenterbar. I modsat fald kan sammenligningen være vildledende over for forbrugerne og illoyal over for konkurrenterne.


Det er altafgørende, at man har fokus på sammenligningsgrundlaget, når man bruger prismarkedsføring, uanset om det er den erhvervsdrivendes egne eller konkurrenternes priser og prisniveau.

Prissammenligninger kan omfatte:

1) besparelsesudsagn ved sammenligning af egen tidligere pris fx ”før/nu” og ”spar 20%”,

2) andre salgsfremmende udtryk fx ”tilbud” og ”ugens fund”,

3) sammenligning med konkurrenters priser, og

4) sammenligning med priser på markedet fx ”vi er billigst”.


I Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring kan du læse mere om reglerne.


Tidsperioden er ikke uvæsentlig

Ud over at sammenligningen skal være korrekt, når man bruger besparelsesudsagn og sammenligner med tidligere priser, spiller tidsperioden også en væsentlig rolle. Normalprisen skal som udgangspunkt have været gældende i 6 uger umiddelbart forud for tilbuddet, og tilbuddet må højst vare 2 uger. Taler vi om dagligvarer, er det lidt mindre restriktivt. Så skal normalprisen kun have været gældende i 4 uger og tilbuddet må gælde i 1 uge.  

 

Mere lempeligt for fx ”weekend-tilbud” – kortvarige kampagner

Der findes dog en række undtagelser. En af dem er kortvarige kampagner, dvs. et tilbud af op til tre dages varighed (fx ”weekend-tilbud”).

Man må godt lave en kortvarig kampagne, uden at normalprisen har været gældende i seks uger forinden, og der behøver ikke at gå nye seks uger, før den erhvervsdrivende kan sætte produktet på tilbud igen. Men sådanne kortvarige tilbud må man ikke markedsgøre så ofte, at produktet ikke kan siges at have en reel normalpris. Men hvor tit må man så anvende kortvarige kampagner?

Forbrugerombudsmanden mente, at 4 af de 7 kampagner var ulovlige, dvs. at man kun må have 3 kortvarige kampagner (fx weekendtilbud) over en periode på 2,5 måneder, uden at det påvirker normalprisen.

 

Prisdifferentiering – et nyt begreb

Tidligere på foråret indførte Forbrugerombudsmanden et nyt begreb; prisdifferentiering. Prisdifferentiering dækker over det tilfælde, hvor en bestemt varekategori er nedsat en bestemt uge hele året.

Det er dog en forudsætning for at kunne bruge undtagelsen om prisdifferentiering, at dens regelmæssighed, tilbagevendende karakter og indhold i øvrigt markedsføres tydeligt over for forbrugerne. Det kræver derfor stadig, at du har styr på de øvrige regler om prismarkedsføring.

Prisdifferentiering blev indført i en (ikke offentliggjort) forhåndsbesked fra 19. marts 2019.

 

LIGAs anbefaling

Sidder du og spekulerer over, hvordan din virksomheds skal forholde sig til prismarkedsføring i markedsføringen? LIGA bedste råd til jer at opstille nogle simple spilleregler/guidelines. Reglerne er mange og ikke ukomplicerede, det er derfor helt centralt at få udarbejdet et værktøj, som gør din virksomhed i stand til at navigere inden for reglerne samtidig med, at disse er tilpasset din virksomheds specielle ønsker og behov.


__________________________________________________________________________________________________

2. maj 2019


Fordels- og medlemsklubber: Har dine kunder krav på at få deres abonnementsbetalinger tilbagebetalt?


Hvis køb af produkter/fordelagtige priser er betinget af et abonnement (fx fordels- og medlemsklubber), skal webshoppen tydeligt oplyse om abonnementet til forbrugerne. Forbrugerombudsmanden har netop offentliggjort en kvikguide om ”Webshops salg af abonnementer”.


Hvordan og hvornår skal oplysningerne gives?


Oplysningerne om abonnementet skal fremgå klart, tydeligt og med samme meddelelseseffekt som produkternes priser, dvs. på samme måde som produkterne markedsføres. Oplysningerne om abonnementet skal fremgå både før, under og efter købet. I kvikguiden kan du se eksempler på, hvordan du kan give oplysningerne i overensstemmelse med reglerne.


Konsekvensen, hvis du ikke gør det rigtigt?


Der er risiko for, at:

• forbrugeren kan kræve abonnementsbetalinger tilbagebetalt

• betalingen er uautoriseret i strid med betalingsloven

• markedsføringen er vildledende, hvilket kan straffes med bøde.


Forbrugerombudsmanden holder et orienteringsmøde sidst i maj 2019. Information om mødet vil fremgå af Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Du finder kvikguiden her.


__________________________________________________________________________________________________

10. april 2019


”Kun 99,- pr. måned. For altid!”


Kan du så ændre prisen bagefter? Ja, det kan du godt. MEN det kan være vildledende i strid med markedsføringsloven, og kan give forbrugeren ret til kompensation.


Teleankestyrelsen har i en ny afgørelse givet en forbruger kompensation på 1.000 kr. (prisstigningen i ca. 6,5 år.), da Oister havde anvendt budskabet ”Kun 99,- pr. måned. For altid!”.


Hvad med de andre kunder?

Der er risiko for, at alle forbrugere, som har et abonnement, der er markedsført med en ”for altid”/”for ”evigt”-pris, kan kræve kompensation. Det kan derfor være dyrt at markedsføre sig forkert.


Hvornår giver dine vilkår ret til prisstigninger?

Retten til at ændre prisen kræver, at du har et gyldigt aftalevilkår, som giver ret til at ændre prisen. Hvis vilkåret er ugyldigt, kan det i sidste ende betyde, at forbrugerne kan kræve prisstigningen tilbagebetalt. Det er afgørende, at virksomheden ikke har ubegrænset mulighed for at ændre aftalen, at kriterierne for ændringer fremgår tydeligt, samt overholdelse af krav om varsling og opsigelsesadgang. Vilkår som ”Vi har ret til at ændre aftalen uden varsel.” vil ikke leve op til kravene.


Du kan læse afgørelsen fra Teleankenævnet her.


__________________________________________________________________________________________________

9. april 2019


Hvad betyder Facebooks nye vilkår for dig? Hvad bruger Facebook brugernes data til? Bruger jeres virksomhed Facebook i jeres markedsføring?


Facebook ændrer sine aftalevilkår efter pres fra EU-kommissionen og de nationale europæiske myndigheder. Det sker efter, der har været rejst kritisk af Facebooks forretningsmodel og uigennemsigtige brug af brugernes data, herunder hvordan Facebook anvender og sælger brugernes data til profilering og målrettet annoncering.


Facebook er en platform, som ikke koster penge, men hvor brugerne betaler med deres data. Med de nye aftalevilkår tydeliggøres denne del af Facebooks forretningsmodel. Derudover er de vigtigste ændringer:

• Klageret for forbrugeren, der får fjernet indhold (user generated content)

• Hurtigere proces ved klager over indhold eller sletning af brugerkonti

• Varsling og hvilke rettigheder, man har ved ændring af Facebooks aftalevilkår

• Afgræsning af Facebooks ret til at anvende brugernes indhold (licens)

• Indskrænkning af Facebooks ansvarsfraskrivelse


Ændringerne kræves gennemført senest juni 2019. Du kan få et overblik over ændringerne her.

__________________________________________________________________________________________________

8. marts 2019


800.000 KR. I BØDE FOR SPAM


Forbrugerombudsmanden har netop offentliggjort, at Institut For Personaleudvikling ApS er blevet idømt en rekordstor bøde på 800.000 kroner for at have sendt mere end 38.500 spammails, hvilket svarer til ca. 20 kr. pr. e-mail.


Forbrugerombudsmanden oplyser, at retten ”ved fastsættelsen af bødens størrelse har taget udgangspunkt i et beløb på 100 kroner for hver udsendt mail, SMS og lignende. Idet der var tale om et meget stort antal overtrædelser, valgte retten dog at nedjustere bødens størrelse, da det ellers ville føre til en uforholdsmæssig høj bøde.” Se Forbrugerombudsmanden omtale af sagen her.


__________________________________________________________________________________________________

7. marts 2019


13 virksomheder politianmeldt for ulovligt telefonsalg: 875.000 kr. i bøder indtil videre


Forbrugerombudsmanden har politianmeldt 13 virksomheder for ulovligt telefonsalg i det hidtil største sagskompleks om ulovligt telefonsalg.

Tre af sagerne er allerede afsluttet ved vedtagelse af bødeforlæg på henholdsvis 400.000 kr., 250.000 kr., og 225.000 kr., hvilket svarer til bøder på ca. 6.000 – 10.000 kr. pr. henvendelse.


Derudover har Forbrugerombudsmanden i en sag overfor en bank indskærpet spamreglerne. Banken havde via et affiliate-netværk sendt mails med markedsføring til flere modtagere uden at banken kunne dokumentere et lovligt samtykke fra modtagerne. Forbrugerombudsmanden gjorde banken opmærksom på, at den ikke kan undgå strafansvar ved at lade samarbejdspartnere, fx et affiliate-netværk, stå for bankens markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har oplyst flere af partnerne i affiliate-netværket, at de kan ifalde et medvirkensansvar, hvis de medvirker til, at der sendes markedsføring til modtagere, der ikke har givet samtykke til det. Se nærmere omtale af sagen her.


Det er ikke kun i Danmark der er fokus på ulovligt telefonsalg. I Norge har Forbrukertilsynet den 31. januar 2019 overfor Telenor og den 21. februar 2019 overfor Hafslund strøm AS nedlagt et forbud mod, at selskaberne kontakter kunder som har frabedt telefonsalg enten i det centrale registre eller hos selskabet selv. Overtræder selskaberne forbuddet koster det 30.000 norske kr. i bøde pr. ulovlig henvendelse. Forbuddet gælder i 5 år. Telenor har dog indbragt sagen for Markedsrådet. Der forventes en afgørelsen inden sommerferien.

Læs mere om Telenor-sagen her og Hafslund-sagen her.


__________________________________________________________________________________________________


20. december 2018


NY SPAMVEJLEDNING FRA FORBRUGEROMBUDSMANDEN (e-mail, sms, sociale medier mv.)


Den nye spamvejledning giver virksomheden mulighed for efterfølgende at kunne udvide samtykket til at omfatte nye produkter og nye kommunikationsformer. Derudover åbnes der op for, at virksomhedens produktkategorier i visse tilfælde blot kan angives som ”vores produktsortiment”. Vejledningen indeholder også nye krav for samtykker til markedsføring på sociale medier, ligesom der stilles krav om ”nej-tak-liste” ved brug af ratingportaler (fx trustpilot).


Fredag den 25. januar 2019, kl. 14, holder Forbrugerombudsmanden et informationsmøde om den nye spamvejledning. Sted: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Tilmelding: send mail til amgs@forbrugerombudsmanden.dk senest den 18. januar 2019 med oplysning om antal deltagere.


Forbrugerombudsmanden har i dag (20.12.2018) offentliggjort sin nye spamvejledning, som findes her. Vejledningen skal dog læses og forstås i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger om samtykke og registreredes rettigheder, som findes her.


Vejledningen er Forbrugerombudsmandens fortolkning af reglerne, men i sidste ende er det domstolene, der afgør, om markedsføringsloven er overtrådt, herunder om der er begået et strafbart forhold.


HVAD ER NYT?

​​

  • Vejledningen gælder kun for e-mailmarkedsføring

Reglerne om henvendelser ved brug af andre midler til fjernkommunikation end elektronisk post, fx breve med eller uden navn, automatiske opkaldssystemer, telefax og telefon, er ikke behandlet i spamvejledningen. Forbrugerombudsmanden forventer at offentliggøre en vejledning for telefoniske henvendelser i 2019.


  • Brug af ratingportaler (fx trustpilot) – krav om ”nej-tak-liste”

Der kan lovligt sendes henvendelser til kunder og bede om en anmeldelse af deres købsoplevelse på en ratingportal, forudsat at en række betingelser er opfyldt. Som noget nyt kræver Forbrugerombudsmanden, at virksomheden fører en egen ”nej-tak-liste” for sådanne henvendelser. Sender virksomheden alligevel henvendelser, vil det være i strid med god markedsføringsskik. Det er dog muligt, ud fra en konkret vurdering, at have et aftalevilkår, som alligevel give virksomheden ret til at sende sådanne henvendelser.


  • Sociale medier

De særlige forhold, som gælder ift. sociale medier er beskrevet i bilag 1 til vejledningen. Forbrugerombudsmanden stiller som noget nyt krav om, at (1) alle sociale medier angives eksplicit, og (2) at den specifikke kommunikationsform (fx privat besked, notifikationer, mv) skal angives. Det er derfor ikke længere tilstrækkeligt at angive ”e-mail, SMS og sociale medier”. I stedet skal man angive fx ”e-mail, SMS, notifikationer og private beskeder på Facebook, Instagram og Twitter”.


  • Oplistning af produkter og ydelser kan begrænses til ”produktsortiment”

Tidligere stillede Forbrugerombudsmanden krav om en udtømmende oplistning af alle produkter, som samtykket skulle omfatte. Efter den nye markedsføringslov (2017) er det dog tilstrækkeligt at skrive fx ”vores produktsortiment”. I den nye vejledning præciseres, at det skal være alment kendt, hvilke produktkategorier, virksomheden har i sit sortiment.: udbyder en supermarkedskæde (under samme juridiske enhed) også produkter, der normalt forbindes med et supermarkeds produktsortiment, fx flyrejser eller bankprodukter, skal det specificeres, hvis samtykket også skal bruges til at sende markedsføring om disse produktkategorier. Det er afsenderen, der har bevisbyrden for, hvad der anses for alment kendt inden for virksomhedens produktsortiment.


  • Antallet af virksomheder skal angives eksplicit, hvis det ikke er koncernafgrænset

Omfatter samtykket flere virksomheder, som ikke er naturligt afgrænset som fx virksomhederne i koncernen, skal antallet af virksomheder fremgå sammen med oplysningen om, at man giver samtykke. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, er det ikke nok, at antallet fremgår ved en mouse-over-funktion eller af et link. Det vil fx være tilstrækkelig specificering, hvis det oplyses, at der gives samtykke over for ”konkurrencens 15 sponsorer” med et link, hvor der fremgår, hvem disse virksomheder er.


  • Samtykket kan opdateres / udvides efterfølgende

Et eksisterende lovligt samtykke kan bruges til at opfordre modtageren til at udvide samtykket til nye kommunikationsformer og produktkategorier – (fx nye samarbejdspartnere).


Eksempel: ”Du har tilmeldt dig markedsføring pr. mail om nyheder og tilbud inden for vores produktsortiment. Hvis du også vil modtage markedsføring fra os pr. sms, kan du opdatere dit samtykke ved at klikke her”

 

Der er ikke noget til hinder for at tilbyde modtageren en fordel ved at opdatere samtykket, fx deltagelse i en konkurrence, så længe vejledningen overholdes.


  • Forældelse af samtykker

Hvis et samtykke er indhentet som led i en konkurrence, hvor modtageren giver samtykke til at modtage markedsføring fra mange virksomheder, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at samtykket, ud fra en forventning, er bortfaldet, hvis virksomheden ikke har anvendt samtykket i et års tid efter, at samtykket er indhentet. I andre tilfælde vil det bero på en konkret vurdering, hvornår et samtykke bortfalder som følge af passivitet.


  • Markedsføring over for tidligere kunder

Har en kunde i forbindelse med et køb givet en elektronisk adresse, kan sælgeren markedsføre

egne tilsvarende produkter via den elektroniske adresse uden et forudgående samtykke. Forbrugerombudsmanden giver i sin vejledning en række nye eksempler på, hvad der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er ”tilsvarende produkter”. : Hvis en kunde har købt en flybillet, vil tilkøb af kuffert, mad ombord og opgradering af billetten være ”tilsvarende produkter”. Hvis en kunde har købt et møbel i et varehus, vil markedsføring af gryder ikke være ”tilsvarende produkter”. Hvis en kunde har købt en telefon, vil et fjernsyn ikke være ”tilsvarende produkter”.

 

Husk på, at manglende overholdelse af markedsføringslovens regler om spam, også kan være en overtrædelse af databeskyttelsesloven. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

LIGA Advokatpartnerselskab


Philip Heymanns Alle 3, 1.
2900 Hellerup
CVR nr. 39374757