Nye opbevaringskrav - 5 år


24. juni  2020 

 

Nye krav til dokumentationen! Markedsføringslovens forældelsesfrist ændres fra 2 til 5 år i visse sager om vildledning (straffesager). Det betyder, at dokumentation for din markedsføring nu skal gemmes i 5 år, hvis der er tale om mulig vildledende markedsføring af:
- fast ejendom, såsom projektbyggeri
- kreditaftaler til finansiering af eller med
sikkerhed i fast ejendom, såsom realkreditlån
- løbende kontraktforhold med oplysning om en varig
pris, såsom internet- og telefonabonnementer med en fast pris, hvor aftalen giver mulighed for at hæve prisen.

Hvorfor ændres reglerne?
Erfaring viser, at en forældelsesfrist på 2 år er utilstrækkelig. Forbrugeren har først haft mulighed for at opdage, at markedsføringen var vildledende efter udløbet af den hidtidige forældelsesfrist.

Hvornår løber forældelsesfristen fra?
Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor markedsføringen ikke længere bruges i markedsføringen.

Hvad betyder det for mig som erhvervsdrivende?
Du skal sikre din dokumentation i en længere periode end før. Derudover er der ikke ændringer.

Hvad med markedsføring som i dag er mere end 2 år gammelt?
Kun markedsføring, som er aktivt fra 1. juli 2020, er
omfattet.