Lovændring - Markedsføringsloven

3. oktober 2019


Forslag til ændring af markedsføringsloven


Hvad bliver ændret?

Forslaget indeholder bl.a. følgende ændringsforslag:

• Samtykkekrav. Kravene i markedsføringsloven bringes i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens samtykkekrav. Husk derfor både Forbrugerombudsmandens spamvejledning og Datatilsynets vejledning om samtykke, når du skal indhente samtykke til markedsføring. Forslaget ændrer ikke retstilstanden 

• Aggressiv handelspraksis. Efter markedsføringsloven må der ikke anvendes aggressiv handelspraksis (chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig på virkning). Det fremgår nu direkte i lovteksten, hvilke kriterier, der skal tillægges vægt, på i vurderingen af, om en handelspraksis er aggressiv. Forslaget ændrer ikke retstilstanden

• Forbrugerbegrebet. Med lovforslaget ændres definitionen af en forbruger til kun at omfatte fysiske personer. Forbrugerbegrebet i markedsføringsloven vil fortsat være i overensstemmelse med det almindelige civilretlige forbrugerbegreb, som anvendes i den øvrige danske forbrugerlovgivning.


Se hele lovforslaget her.