Krav til GRØN STRØM - bladmærket


30. juni  2020 

 

Grøn og klimavenlig strøm – hvordan må udtrykkene bruges i praksis?

 

Forbrugerombudsmanden har tidligere på året lanceret nye retningslinjer til el-leverandører, som markedsfører strøm fra vedvarende energikilder.

 

Retningslinjerne skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge strøm, der kommer fra vedvarende energikilder og er udarbejdet i samarbejde med flere branche- og interesseorganisationer. Retningslinjerne kommer i forlængelse af Forbrugerombudsmandens udmeldelse om, at hun generelt vil have fokus på brug af miljø og etikpåstande i markedsføringen. I retningslinjerne deles el-produkterne op i 2 produktkategorier for at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne, hvad det er, de betaler for.


Samtidig indeholder retningslinjerne en mærkningsordning, som el-leverandørerne skal benytte, når de oplyser om, hvilken produktkategori det markedsførte el-produkt hører i.

Se illustrationen til højre.

 

Forbrugerombudsmandens fortolkning af retningslinjerne

Forbrugerombudsmanden har for nylig udtalt sig om fortolkningen af retningslinjerne ift. forskellige medier. På baggrund af udtalelsen, kan oplysningskravene kategoriseres på følgende måde: 


- Fysiske medier: bladmærket og faktaboks (se billede) skal begge fremgå direkte i mediet. Det er ikke nok blot at henvise/linke til hjemmesiden.


- Online medier: bladmærke vises direkte i mediet og faktaboksen gives ved link til hjemmesiden.


- Medier hvor bladmærket ikke kan afbilledes (fx radio, Google Adwords): bladmærket beskrives med ord og faktaboksen gives ved link til hjemmesiden, fx ”Få grøn strøm med [produkt X] – opfylder kravene til ét af to blade i bladmærket. Læs mere på xxxx/link.”

 

 

LIGA Advokaters anbefaling 

Det er vigtigt at forstå, at man ikke altid overholder kravene i retningslinjerne blot ved at informere om faktaboksen (se billede) via link eller henvise til en hjemmeside. Man er nødt til at foretage en konkret vurdering, for at se, hvilke krav der stilles. Derudover skal man huske, at oplysningerne om bladmærket skal gives HVER gang man markedsfører ”grøn strøm” – uanset medier og selv når bladmærket ikke kan afbilledes.

 

Læs mere i Forbrugerombudsmandens retningslinjerne om brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm (træder i kraft 1. september 2020) og nyeste udtalelse her.