Kommerciel ytringsfrihed & fræk reklame


17. januar 2020 

 

Den kommercielle ytringsfrihed og frække reklamer


Forbrugerombudsmanden har vurderet, at dette billede for et alkoholholdigt produkt ikke er specielt opsigtsvækkende i forhold til det generelle medie- og modebillede. Reklamen derfor ikke i strid med god markedsføringsskik.


Forbrugerombudsmanden udtalte, at den kommercielle ytringsfrihed giver et betydeligt spillerum for kreativitet i reklamer. En reklame, hvor nøgne eller lettere påklædte personer indgår, er som udgangspunkt ikke ulovlig, også selvom nøgenhed ikke har en naturlig sammenhæng med den vare eller tjenesteydelse, der reklameres for.

 

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at reklamen ikke var specielt opsigtsvækkende i forhold til det generelle medie- og modebillede. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at den ikke var i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, om god markedsføringsskik. Det betyder dog ikke, at der er helt frie rammer for udformning af reklamer - Retningslinjer om kønsrelateret reklame (2012) skal altid overholdes. Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsrelateret reklame, skal en reklame som udgangspunkt utvivlsomt være egnet til at vække forargelse, for at den vil kunne blive anset for at være uanstændig og dermed i strid med god markedsføringsskik.

 

I Sverige  var man næppe kommet til samme resultat, da svensk praksis kræver sammenhæng mellem nøgenhed og den vare eller tjenesteydelse, der reklameres for. Når man taler om god skik vurderinger, er det derfor centralt, at der foretages en national vurdering.

 

Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsrelateret reklame, skal en reklame som udgangspunkt utvivlsomt være egnet til at vække forargelse, for at den vil kunne blive anset for at være uanstændig og dermed i strid med god markedsføringsskik.

 

Læs om sagen hos Forbrugerombudsmanden her.