Klageadgang - opdater vilkår

9. januar 2020

 

Husk at opdatere dine vilkår med den rigtige klageadgang inden d. 17/2-20

 

Fra den 17. februar 2020 skal forbrugerklager til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet ikke længere indgives via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Minsag, men i stedet via klageportalen for Nævnenes Hus.

 

Hvis dine vilkår tidligere henviste til MinSag, skal de opdateres til i stedet at henvise til klageportalen på Nævnenes Hus. Det kan du fx gøre ved at tilføje:

"Ønsker du at klage, kan det det ske til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, herunder via Klageportalen for Nævnenes Hus[direkte link]".

 

Læs om overgangen til den nye portal her.

 

Ændringen vedrører selvfølgelig kun de produkter og tjenesteydelser, som tidligere var omfattet af klageadgangen på MinSag – og ikke klager, som skal rettes til andre ankenævn.

 

Overtrædelse af forbrugerklagelovens informationskrav om klageadgangen kan straffes med bøde.