Jane

JANE FREDERIKKE LAND


Advokat (H)


Jane har, via sin specialisering og rådgivning som advokat inden for markedsførings- og forbrugerretsområdet i mange år, indsigt i de komplekse og detaljerede regler på området.


Jane har i mange år arbejdet hos Kromann Reumert og har senest været hos Plesner. Jane har endvidere arbejdet hos Forbrugerombudsmanden, hvor hun bl.a. har været med til at udarbejde Forbrugerombudsmandens retningslinjer og vejledninger samt ført flere af Forbrugerombudsmandens principielle retssager. Jane har møderet for Højesteret og har ført adskillige straffesager og civile retssager inden for retsområderne.


Jane er desuden medlem af Højesteretsskranken og bestyrelsen for Dansk Forening for Markedsføringsret.


Jane har i perioden 2008-2012 været ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet og undervist i faget Konkurrence- og Markedsføringsret og holder hyppigt foredrag om markedsføringsretlige forhold.

Jane er uddannet mediator i 2005.


M: j@ligalaw.dk

T: 29398009