Forbudt at optage telefonsamtaler

LIGA Advokatpartnerselskab


Strandvejen 125
2900 Hellerup
CVR nr. 39374757

11. april 2019


Optager I telefonsamtaler? Det kan være ulovligt!


Må man optage telefonsamtaler? Det kan sagtens være lovligt for virksomheder at optage samtaler til intern træningsbrug, men det kræver, at der gives samtykke, og at det i øvrigt er nødvendigt. Samtykke skal gives som en aktiv og utvetydig handling. Det kan fx ske ved tastetryk i forbindelse med et opkald. Der vil ikke være nok, hvis personen forholder sig passiv, eller hvis personen aktivt skal vælge lydoptagelse fra. Det betyder, at det ikke er nok blot at oplyse om, at samtalen optages.


Hvad skal I gøre, hvis I har optager telefonsamtaler til intern træningsbrug? I skal sikre, at jeres indhentelse af samtykke sker korrekt, og at der oplyses om muligheden for at tilbagekalde samtykke og hvordan personoplysninger i øvrigt behandles. Hvis ikke, risikerer I at overtræde databeskyttelsesloven. I vil kunne blive straffet med bøde, eller blive pålagt et forbud som i den konkrete sag, hvilket kan have vidtrækkende konsekvenser for jeres forretning.


Læs mere om Datatilsynets afgørelse her.