Download og fildeling

LIGA Advokatpartnerselskab


Strandvejen 125
2900 Hellerup
CVR nr. 39374757

5. september 2019


Sager om download og fildeling skal nu prøves af Østre Landsret


Procesbevillingsnævnet har givet en række borgere tilladelse til at anke til Østre Landsret i sager om download og fildeling af ophavsretligt beskyttede filmværker, som de ikke mener de har downloaded. Østre Landsret skal nu tage stilling til værdien af beviserne og de udleverede oplysninger.


LIGA Advokater repræsenter en borger i en af sagerne. Se omtale af sagerne her.