Ny branchenorm for arealoplysninger


19. december 2019

 

Ny branchenorm for arealoplysninger – retvisende eller vildledende?

 

Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk har udarbejdet en branchenorm for arealoplysninger ved salg af ejerboligprojekter. Normen er udarbejdet i kølevandet på Forbrugerombudsmandens politianmeldelse af en ejendomsmægler og ejendomsudvikler, som efter Forbrugerombudsmanden opfattelse, havde anvendt vildledende plantegninger, som fik lejlighederne til at fremstå mere rummelige, end de reelt var.

 

Af normen fremgår bl.a.:

 

”Såfremt salgsopstillingen indeholder eller henviser til en plantegning, skal denne anføre den indvendige længde fra væg til væg for hvert enkelt rum på plantegningen. Den indvendige længde fra væg til væg skal illustreres ved hjælp af en linje, som markerer, at det anførte mål er den fulde længde fra væg til væg. Der må ikke på plantegningen anføres yderligere arealangivelse, som f.eks. areal iht. BBR o.lign.

Normen gælder tillige for øvrigt salgsmateriale, f.eks. salgsprospekter, vinduesopstillinger, annoncer på hjemmesider m.v., som indeholder eller henviser til en plantegning.”

 

 

Er ny norm retvisende eller vildledende markedsføring?

 

I lyset af markedsføringslovens regler om vildledning kan det overvejes, om brug af den nye norm vil udgøre retvisende eller vildledende markedsføring.

 

Følgende kan fx overvejes:

  • Er korrekt at kalde det ”Branchenorm for arealoplysninger”, når der reelt er tale om angivelse af mål og ikke arealer?

 

  • Er det tilstrækkeligt, at der på plantegningen alene opgives den indvendige længde fra væg til væg for hvert enkelt rum? Eller burde rummenes individuelle areal (og ikke alene mål) samt boligens samlede indvendige areal oplyses?

 

  • Hvad menes med “henviser til en plantegning” i afsnittet “Normen gælder tillige for øvrigt salgsmateriale, f.eks. salgsprospekter, vinduesopstillinger, annoncer på hjemmesider m.v., som indeholder eller henviser til en plantegning”. 

 

  • Hvorfor gælder normen kun for ejerboligprojekter? Hvad gælder så for andre boligtyper? 

 

Norge

I Norge har Forbrukertilsynet i veiledning om markedsføring av bolig taget stilling til de stillede spørgsmål i lyset af direktivet om urimelig handelspraksis. Det er samme direktiv, som lægger til grund for de danske regler om vildledende markedsføring. I den norske vejledning fremgår bl.a., at:

 

  • boligens samlede indvendige areal er en helt central oplysning om boligen, som skal oplyses i al markedsføring, hvis der oplyses arealmål.

 

  • det nemt kan blive vildledende, hvis forbrugeren ikke oplyses om det indvendige areal i boligens primære rum, fx opholdsrum, soveværelse, køkken, entre og bad.

 

 

Fremtiden

Forbrugerombudsmanden har oplyst, hun ikke har været involveret i udarbejdelsen af den nye norm. Det bliver derfor interessant at følge, hvordan Forbrugerombudsmanden vil vurdere den nye branchenorm. Det kan dog diskuteres, om der er tale om en branchenorm, når ikke bygge- og ejendomsbranchens helt centrale parter, herunder landinspektører og ejendomsudviklere, ikke har været inddraget i udarbejdelse af normen men alene Forbrugerrådet TÆNK og Dansk Ejendomsmæglerforening.

 

Den nye branchenorm skal være implementeret 1. januar 2020 eller snarest derefter, dog senest 1. marts 2020.