50 mio. € i bøde

21. januar 2019


Hvis I ikke har hørt det - det franske datatilsyn har pålagt Google en bøde for overtrædelse af GDPR på 50 mio. €


Sagen vedrører bl.a. indhentelse af gyldigt samtykke og efterlevelse af GDPR’ s bestemmelser om oplysningspligt/gennemsigtighed. Bøden må forventes at blive indbragt for domstolene. Læs mere på tilsynets hjemmeside.